zz_ozz_S

Pop up with a touch zz_fzz_S >
zz_ozz_S

Stretch and edge zz_fzz_S >
zz_ozz_S
Clamp panels...
doors and frames zz_fzz_S >
zz_ozz_S
Bring your dog
to work day zz_fzz_S >
zz_ozz_S
Straight down the
line every time zz_fzz_S >
zz_ozz_S

Fingers beware zz_fzz_S >
zz_ozz_S

Quick as a flash zz_fzz_S >
zz_ozz_S
Ratchet hand clamps
with lots of steel zz_fzz_S >
zz_ozz_S
Fastest jaw in the west zz_fzz_S >
zz_ozz_S
Fast jaw pocket hole
assembly clamp zz_fzz_S >
zz_ozz_S
The large clamps
that save you space zz_fzz_S >
zz_ozz_S
Auto adjusting
toggle clamps zz_fzz_S >
zz_ozz_S
Perfectly square
every time zz_fzz_S >
zz_ozz_S
Extra long
cutting precision zz_fzz_S >
zz_ozz_S
The most powerful
floorboard clamps around zz_fzz_S >
zz_ozz_S Grip grip grip grip
grip grip grip grip
grip grip grip and... grip zz_fzz_S >